Sudden Deafness Trial

Изпитване за внезапна загуба на слух

Заглавие: Имате ли проблеми със слуха, които са се появили през последните 72 часа?

Остра загуба на слуха означава внезапно настъпване на заболяването.
Обикновено се появява в едното ухо, без видима причина.
Хората с внезапна загуба на слуха чуват приглушено разговори и звуци със засегнатото ухо.
Слухът може да се възстанови частично или напълно през следващите дни или седмици.
Възможно е обаче да последва трайно увреждане.
Колкото по-тежка е първоначалната загуба на слуха, толкова по-висок е рискът от трайно увреждане.

Причините за остра загуба на слуха:

  • могат да бъдат известни – например прием на лекарства, травма на главата, инсулт, тумори, инфекция на средното ухо или мозъка;
  • могат да бъдат неопределени, като в такъв случай заболяването се обяснява с вирусни инфекции, намалена перфузия на съдовете, които снабдяват с кръв вътрешното ухо и слуховия нерв, или автоимунна реакция;
  • могат да бъдат остри увреждания на косместите клетки във вътрешното ухо (които отговарят за слуха).

Възможности за лечение на остра загуба на слуха с поражение на вътрешното ухо:

  • при остра загуба на слуха с поражение на вътрешното ухо обикновено се предписват схеми на лечение с високи дози кортикостероиди или вливания, които стимулират кръвотока. Ефективността на тези терапии обаче все още не е категорично доказана;
  • AM-111 – изпитваното лекарството, което се оценява, е разработено с цел защита на слуховите клетки и нерви след внезапна загуба на слуха. В момента в болници и УНГ кабинети в няколко европейски страни, както и в Тайланд и Тайван, се провежда клинично изпитване с иновативното лекарство AM-111 за лечение на остра загуба на слуха с поражение на вътрешното ухо.