Sudden Deafness Trial

Hodnocení u pacientů s náhlou hluchotou

V současné době je pro nábor pacientů otevřeno klinické hodnocení fáze III s názvem HEALOS. Název hodnocení je „Účinnost a bezpečnost přípravku AM-111 v léčbě akutní ztráty sluchu vnitřního ucha (HEALOS)“.

Setkáváte se ve své praxi pacienty s náhlou hluchotou?
Nejste spokojeni se současnými léčebnými možnostmi?

Pokud jste odpověděli ano, možná budete chtít zvážit odeslání svého pacienta k další diagnostice a léčbě do centra účastnícího se hodnocení.

Do tohoto hodnocení budou zařazeni dříve neléčení pacienti s idiopatickou senzorineurální ztrátou sluchu (ISSNHL) s nástupem během 72 hodin před podáním studijní léčby.

Hodnocení HEALOS je v současné době otevřeno pro nábor pacientů ve vybraných nemocničních zařízeních a centrech v Evropě a Asii znázorněných na naší mapě a jeho cílem je zhodnotit novou slibnou léčebnou možnost (AM-111) u pacientů s těžkou nebo hlubokou idiopatickou náhlou senzorineurální ztrátou sluchu.