Sudden Deafness Trial

Badanie dotyczące nagłej utraty słuchu

Obecnie trwa rekrutacja do badania klinicznego fazy III o nazwie HEALOS. Tytuł badania to: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu AM-111 w leczeniu nagłego idiopatycznego niedosłuchu”.

Czy ma Pan/Pani kontakt z pacjentami cierpiącymi na nagły niedosłuch?
Czy nie jest Pan/Pani zadowolony/-a z obecnych możliwości leczenia?

Jeśli tak jest, może Pan/Pani rozważyć skierowanie swojego pacjenta do dalszej diagnostyki i leczenia w ośrodku biorącym udział w badaniu.

Badanie obejmuje nieleczonych uprzednio pacjentów cierpiących na idiopatyczny niedosłuch odbiorczy (ISSNHL), który wystąpił w okresie 72 godzin przed zastosowaniem badanego leczenia.

Obecnie trwa rekrutacja do badania HEALOS w wybranych szpitalach i ośrodkach w Europie i w Azji, zgodnie z naszą mapą. Badanie ma na celu ocenę nowej, obiecującej możliwości leczenia (preparatu AM-111) dla pacjentów z nagłym idiopatycznym niedosłuchem odbiorczym o nasileniu od ciężkiego do głębokiego.