Sudden Deafness Trial

Badanie dotyczące nagłej utraty słuchu

Czy cierpi Pan/Pani na niedosłuch, który rozpoczął się w ciągu ostatnich 72 godzin?

Nagły niedosłuch jest to nagła utrata słuchu. Zwykle występuje w jednym uchu i nie ma znanej przyczyny. Osoby cierpiące na nagły niedosłuch słyszą dotkniętym chorobą uchem jedynie stłumione rozmowy lub dźwięki. W kilka dni lub tygodni po wystąpieniu choroby pacjenci mogą częściowo lub całkowicie odzyskać słuch. Istnieje jednak ryzyko trwałego uszkodzenia słuchu. Im większe nasilenie początkowego niedosłuchu, tym większe jest ryzyko trwałego uszkodzenia.

Przyczyny nagłego niedosłuchu:

  • mogą być oczywiste, takie jak np. leki, uraz głowy, udar, nowotwory lub infekcje ucha środkowego lub zakażenie mózgu,
  • nie są znane i można je przypisać infekcjom wirusowym, zmniejszonemu przepływowi naczyń krwionośnych doprowadzających krew do ucha wewnętrznego oraz nerwu słuchowego lub atakowi ze strony układu odpornościowego,
  • mogą tkwić w poważnym urazie komórek rzęsatych ucha wewnętrznego (odpowiedzialnych za odbieranie bodźców słuchowych).

Aktualnie dostępne metody leczenia nagłego niedosłuchu w uchu wewnętrznym:

  • zazwyczaj w leczeniu nagłego niedosłuchu w uchu wewnętrznym zalecane są wysokie dawki leków kortykosteroidowych lub wlewy w celu pobudzenia krążenia. Jak dotąd nie udało się jednak jednoznacznie wykazać skuteczności tych sposobów leczenia,
  • badany lek AM-111 został opracowany, aby chronić komórki słuchowe i nerwy słuchowe po wystąpieniu nagłego niedosłuchu. W chwili obecnej, w szpitalach i w gabinetach laryngologicznych w kilku krajach europejskich, jak również w Tajlandii i na Tajwanie, prowadzone jest badanie kliniczne z zastosowaniem nowego leku badanego AM-111 w leczeniu nagłego niedosłuchu w uchu wewnętrznym.